Přírodní katastrofy

Nikdy se jim většinou nedalo zabránit a ani dnes není situace o mnoho lepší. Věda dokáže před nebezpečím mnohých jevů varovat, lze dopředu evakuovat obyvatelstvo, ochránit lidské životy. Zpravidla ale dojde k obrovským hmotným škodám zejména na majetku. Nejcitlivější je devastace, či úplná ztráta bydlení.

Péče o postižené

V případě výskytu nenadálých přírodních katastrof je nejdůležitější bezprostřední záchrana lidských životů a pak samozřejmě toho majetku, který umožní postiženým alespoň částečně i dále fungovat. Znamená to doklady, základní oblečení, případně užívané léky a finanční prostředky. Pak je ale třeba alespoň dočasně tyto lidi ubytovat. Komu zůstal dům, byť podmáčený, či poškozený, má štěstí. Po čase, stráveném v ubytovně, či stanovém táboře se má kam vrátit. Mnozí ale o své příbytky přijdou docela. Rychlou náhradou pro ně mohou být právě mobilní domy .